Rachmix strona powitalna
O Firmie Oferta Cennik Jak dojechac Kontakt
FORMULARZ KLIENTA e-mail


Jeżeli są Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny naszych usług dla Państwa firmy, to prosimy wypełnić poniżej zamieszczony formularz klienta. Odnosi się on do kilku podstawowych czynników, które mają wpływ na potencjalny wkład naszej pracy w obsługę Państwa firmy, a tym samym na cenę tej obsługi.
Po zapoznaniu się z danymi zamieszczonymi przez Państwa w formularzu, niezwłocznie poinformujemy o wstępnej cenie za obsługę Państwa firmy. Propozycja ta nie będzie wiążąca, ale może stanowić punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
Nazwa Firmy:
Adres Firmy:
Forma prawna Firmy:
Rodzaj prowadzonej działalności:
Typ prowadzonej ewidencji księgowej:
Firma jest płatnikiem podatku VAT:
Ilość zatrudnionych pracowników na umowę o pracę
Ilość zatrudnionych pracowników na umowę zlecenie lub inną okresową:
Orientacyjna ilość dokumentów zakupowych:
Orientacyjna ilość dokumentów sprzedaży
Informacje dodatkowe:
Imię i nazwisko osoby, z którą mamy się kontaktować:
Numer telefonu kontaktowego:
Adres e-mail:

Oświadczam, iż uzyskane informacje z powyższego formularza nie będą wykorzystywane od innych celów jak do określenia orientacyjnej ceny za obsługę księgową Państwa Firmy i ewentualnego skontaktowania się z Państwem.

Monika Haczyńska

 

O Firmie
Oferta
Cennik
Jak dojechać
Kontakt