Rachmix strona powitalna
O Firmie Oferta Cennik Jak dojechac Kontakt
Oferta e-mail
Oferujemy sprawną i rzetelną obsługę, której gwarantem jest zespół doświadczonych księgowych. Nasze usługi chwali sobie ponad sześćdziesiąt podmiotów gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W zakresie naszej oferty znajdują się m.in. następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (tzw. pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych dla osób zatrudnionych w obsługiwanych firmach na zasadzie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • opracowywanie Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Pracy, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie spraw płacowych dla osób zatrudnionych w obsługiwanych firmach na zasadzie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło bądź innej umowy cywilno-prawnej (listy płac, karty zarobkowe, rozliczanie podatkowe, itp.),
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do właścicieli firm oraz zatrudnionych pracowników,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie firm i podatników przed Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji.

Zapewniamy całkowitą poufność informacji, do której zobowiązujemy się w naszej umowie na prowadzenie obsługi księgowej.

O Firmie
Oferta
Cennik
Jak dojechać
Kontakt